Fototapety, obrazy i plakaty do domu i biura

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 3. Administrator oświadcza, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych swoich Klientów oraz że przetwarza te dane z należytą starannością i odpowiedzialnością.
 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, jeżeli jest inny niż adres dostawy;
  3. numer telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo ich nazwę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 6. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów, o ile jest to konieczne:
  1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. w zakresie niezbędnym do zawierania Umów Sprzedaży i realizacji Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
  3. w celu rozpatrywania reklamacji składanych przez Klientów;
  4. w celach marketingowych związanych z reklamą Sklepu Internetowego
 7. Sprzedawca rejestruje adresy IP każdorazowego logowania do Strony Internetowej i rejestracji oraz IP złożonego zamówienia.
 8. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 9. W przypadku Klienta, który korzysta z usługi dostawy Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej Administrator udostępnia przewoźnikowi zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.
 10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 11. Klient ma prawo wglądu do danych zgromadzonych przez Sprzedawcę a dotyczących jego osoby.
 12. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy, a w szczególności prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień o których mowa powyżej Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@wydrukidladomu.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem
  z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  2. dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Polityka "cookies"

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.